LỚP SỬA CHỮA BIẾN TẦN

LỚP SỬA CHỮA BIẾN TẦN

LỚP SỬA CHỮA BIẾN TẦN

68B/2 Tổ 8, Khu Phố 3, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Hotline: 0888.108.100

LỚP SỬA CHỮA BIẾN TẦN

LỚP SỬA CHỮA BIẾN TẦN

NỘI DUNG CHI TIẾT

PHẦN I. ĐIỆN CĂN BẢN (04 BÀI).

Bài 1.1 An toàn điện.             

Bài 1.2 Các khái niệm cơ bản về điện.                       

Bài 1.3. Đo các đại lương điện.                     

Bài 1.4. Đo các đại lương điện sử dụng đồng hồ VOM.

Phần II. ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (12 BÀI)

Bài 2.1. Điện trở là gì, đọc và kiểm tra giá trị điện trở.               

Bài 2.2. Tụ điện là gì, đọc và kiểm tra giá trị tụ điện.                 

Bài 2.3. Cuộn cảm là gì, đọc và kiểm tra giá trị cuộn cảm.                    

Bài 2.4. Relay, máy biến áp và ứng dụng.                     

Bài 2.5. Diode, nguyên tắc hoạt động và các ứng dụng.            

Bài 2.6. Diode schottky, Diode Zener, cách kiểm tra và ứng dụng.                   

Bài 2.7. Diode kép, Diode cầu, ứng dụng và cách xác định.                  

Bài 2.8. Transistor, nguyên tắc hoạt động, ứng dụng và cách xác định.              

Bài 2.9. FET, JFET, MOSTFET, nguyên tắc hoạt động, ứng dụng và cách xác định.                

Bài 2.10. Kiểm tra Mosfet, Phân biệt Mostfet với Transistor.          

Bài 2.11. Opto quang và ứng dụng.           

Bài 2.12. Hướng dẫn tra linh kiện bán dẫn.

PHẦN III. ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (10 BÀI)

Bài 3.1: Thyristor, ứng dụng và cách kiểm tra                       

Bài 3.2. Diode, BJT, MostFet Công suất.                 

Bài 3.3. Diac, ứng dụng và cách kiểm tra                  

Bài 3.4. Triac, ứng dụng và cách kiểm tra.

Bài 3.5. IGBT, ứng dụng và cách kiểm tra

Bài 3.6: Kiểm tra IGBT công suất kép          

Bài 3.7. Nguyên tắc hoạt động của mạch chỉnh lưu cầu 3 pha          

Bài 3.8. Hướng dẫn kiểm tra cầu Diode trong biến tần.       

Bài 3.9. Mạch công suất biến tần và nguyên tắc hoạt động  

Bài 3.10. Kiểm tra sửa chữa mạch công suất biến tần.

PHẦN IV. CÀI ĐẶT BIẾN TẦN VÀ XỬ LÝ LỖI (14 BÀI)

Bài 4.1 Giới thiệu biến tần.

Bài 4.2 Ứng dụng biến tần.

Bài 4.3 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của biến tần.

Bài 4.4 Tháo lắp và đấu nối biến tần.

Bài 4.5 Các phím chức năng.

Bài 4.6.1 Thiết lập thông số.

Bài 4.6.2 Cài đặt biến tần các thông số cơ bản.

Bài 4.7.1 Cài đặt điều khiển biến tần từ công tắc ngoài..

Bài 4.7.2 Cài đặt điều khiển biến tần từ công tắc ngoài. Bổ sung.

Bài 4.8 Lưu ý về đấu dây và lắp đặt biến tần.

Bài 4.9. Điều khiển biến tần từ biến trở ngoài..

Bài 4.10. Điều khiển biến tần kết hợp từ công tắc ngoài.

Bai 4.11. Hướng dẫn cài đặt biến tần chạy 8 cấp tốc độ bằng công tắc ngoài.

Bài 4.12. Những lỗi thường gặp ở biến tần và cách xử lý..

Bài 4.13: Lấy chương trình và cài đặt biến tần trên máy tính.

Bài 4.14: Mạch Brake Resistor, DC Reactor và ứng dụng.

PHẦN V. SỬA CHỮA PHẦN CỨNG BIẾN TẦN (14 Bài).

Bài 5.1. Phân tích các khối chức năng trong biến tần            

Bài 5.2. Nhận diện và kiểm tra các khối chức năng trong biến tần.              

Bài 5.3. Kiểm tra sửa chữa khối công suất trong Biến Tần.           

Bài 5.4. Sửa nguồn công suất trong biến tần.   

Bài 5.5. Phân tích mạch nguồn xung hồi tiếp trực tiếp.                     

Bài 5.6. Thực hành mạch nguồn xung hồi tiếp trực tiếp thực tế.                  

Bài 5.7. Phân tích mạch nguồn xung hồi tiếp gián tiếp.                    

Bài 5.8. Thực hành mạch nguồn xung hồi tiếp gián tiếp thực tế.                  

Bài 5.9. Phương pháp xác định hư hỏng và thay thế.

Bài 5.10. Phân tích khối vi xử lý và mạch AC DET trong biến tần.

Bài 5.11. Thực hành kiểm tra khối vi xử lý trong biến tần.

Bài 5.12. Phương pháp thay thế xác định lỗi board.

Bài 5.13.Sửa mạch lái và khối công suất biến tần tần.

Bài 5.14. Phân tích các báo lỗi quá dòng, quá áp, động cơ chạy bất thường.

KẾT THÚC KHÓA HỌC

PHẦN I: ĐIỆN CĂN BẢN (04 BÀI)

Bài 1.1 An toàn điện.

4:31

Bài 1.2 Các khái niệm cơ bản về điện.

13:51

Bài 1.3. Đo các đại lương điện.

6:12

Bài 1.4. Đo các đại lương điện sử dụng đồng hồ VOM.

25:01

PHẦN II: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (12 BÀI).

Bài 2.1. Điện trở là gì, đọc và kiểm tra giá trị điện trở.

31:01

Bài 2.2. Tụ điện là gì, đọc và kiểm tra giá trị tụ điện.

26:52

Bài 2.3. Cuộn cảm là gì, đọc và kiểm tra giá trị cuộn cảm.

20:35

Bài 2.4. Relay, máy biến áp và ứng dụng.

11:32

Bài 2.5. Diode, nguên tắc hoạt động và các ứng dụng.

14:15

Bài 2.6. Diode schottky, Diode Zener và ứng dụng.

12:00

Bài 2.7. Diode kép, Diode cầu và cách xác định.

11:41

Bài 2.8. Transistor, nguyên tắc hoạt động, ứng dụng và cách xác định.

28:40

Bài 2.9. FET, JFET, MOSTFET, nguyên tắc hoạt động, ứng dụng và cách xác định.

23:02

Bài 2.10. Kiểm tra Mosfet, Phân biệt Mostfet với Transistor.

16:44

Bài 2.11. Opto quang và ứng dụng.

7:01

Bài 2.12. Hướng dẫn tra linh kiện bán dẫn.

10:03

Phần III: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (10 BÀI).

Bài 3.1. Thyristor, ứng dụng và cách kiểm tra.

21:55

Bài 3.2. Diode, BJT, MostFet Công suất.

5:19

Bài 3.3. Diac, ứng dụng và cách kiểm tra.

3:26

Bài 3.4. Triac, ứng dụng và cách kiểm tra thay thế.

13:35

Bài 3.5. IGBT, ứng dụng và cách kiểm tra

7:12

Bài 3.6. Hướng dẫn kiểm tra IGBT kép công suất.

13:10

Bài 3.7. Nguyên tắc hoạt động của mạch chỉnh lưu cầu 3 pha.

6:20

Bài 3.8. Hướng dẫn kiểm tra cầu Diode trong biến tần.

8:04

Bài 3.9. Mạch công suất biến tần và nguyên tắc hoạt động.

5:51

Bài 3.10. Kiểm tra sửa chữa mạch công suất biến tần.

11:50

PHẦN IV: CÀI ĐẶT VÀ KHẮC PHỤC LỖI BIẾN TẦN (14 BÀI)

Bài 4.1 đến Bài 4.12 ( Các bạn bấm vào Link theo hướng dẫn để học nhé).

0:38

Bài 4.13: Lấy chương trình và cài đặt biến tần trên máy tính.

17:15

Bài 4.14: Mạch Brake Resistor, DC Reactor và ứng dụng.

17:02

PHẦN V: PHÂN TÍCH VÀ SỬA LỖI PHẦN CỨNG BIẾN TẦN (14 BÀI).

Bài 5.1. Phân tích các khối chức năng trong biến tần

6:26

Bài 5.2. Nhận diện và kiểm tra các khối chức năng trong biến tần.

4:02

Bài 5.3. Kiểm tra sửa chữa khối công suất trong Biến Tần.

6:22

Bài 5.4. Sửa nguồn công suất trong biến tần.

12:19

Bài 5.5. Phân tích mạch nguồn xung hồi tiếp trực tiếp.

8:07

Bài 5.6. Thực hành mạch nguồn xung hồi tiếp trực tiếp thực tế.

16:38

Bài 5.7. Phân tích mạch nguồn xung hồi tiếp gián tiếp.

7:18

Bài 5.8. Thực hành mạch nguồn xung hồi tiếp gián tiếp thực tế.

17:58

Bài 5.9. Phương pháp xác định hư hỏng và thay thế.

3:37

Bài 5.10. Phân tích khối vi xử lý và mạch AC DET trong biến tần.

11:42

Bài 5.11. Thực hành kiểm tra khối vi xử lý trong biến tần.

16:09

Bài 5.12. Phương pháp thay thế xác định lỗi board.

13:39

Bài 5.13.Sửa mạch lái và công suất biến tần tần.

20:34

Bài 5.14. Phân tích các báo lỗi quá dòng, quá áp, động cơ chạy bất thường.

7:08

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giảng viên chính

3.200.000đ 2.200.000đ

Mã khóa học: SCBT_NT

Cấp độ:3

Giảng viên:25 năm kinh nghiệm

Thời lượng:Không giới hạn

Loại dự án:nâng cao

Số bài học:52 bài

Tài liệu thực hành đi kèm

Hỗ trợ từ giảng viên

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Học trên mọi thiết bị

Khóa học liên quan

LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

62 bài 2075 star star star star star

LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

62 đang học

LỚP PLC MITSUBISHI + HMI + BIẾN TẦN (INVERTER)

47 bài 2446 star star star star star

LỚP PLC MITSUBISHI + HMI + BIẾN TẦN (INVERTER)

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

79 đang học

LỚP SỬA CHỮA BOARD MẠCH ĐIỆN TỬ (ĐANG UPDATE)

40 bài 732 star star star star star

LỚP SỬA CHỮA BOARD MẠCH ĐIỆN TỬ (ĐANG UPDATE)

Thầy Quang - Thầy Thuận.

Giá: 2.200.000đ

12 đang học

LỚP PLC OMRON + HMI + INVERTER

36 bài 1035 star star star star star

LỚP PLC OMRON + HMI + INVERTER

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

22 đang học

LỚP PLC SIEMENS S7-200 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG CẬP NHẬT)

40 bài 617 star star star star star

LỚP PLC SIEMENS S7-200 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG CẬP NHẬT)

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

2 đang học

LỚP PLC ĐIỀU KHIỂN ĐC SERVO + HMI

46 bài 1199 star star star star star

LỚP PLC ĐIỀU KHIỂN ĐC SERVO + HMI

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

33 đang học

LỚP PLC SIEMENS S7-300 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG UPDATE)

40 bài 467 star star star star star

LỚP PLC SIEMENS S7-300 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG UPDATE)

THẠC SĨ. VŨ VĂN THUẬN

Giá: 1.200.000đ

2 đang học

LỚP PLC SIEMENS S7-1200 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG UPDATE)

40 bài 438 star star star star star

LỚP PLC SIEMENS S7-1200 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG UPDATE)

THẠC SĨ. VŨ VĂN THUẬN

Giá: 1.200.000đ

1 đang học

LỚP PLC LS + BIẾN TẦN + HMI (ĐANG UPDATE)

44 bài 509 star star star star star

LỚP PLC LS + BIẾN TẦN + HMI (ĐANG UPDATE)

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 800.000đ

5 đang học

LỚP PLC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN (ĐANG UPDATE)

0 bài 445 star star star star star

LỚP PLC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN (ĐANG UPDATE)

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

2 đang học

LỚP SCADA + MANG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP (ĐANG UPDATE).

0 bài 524 star star star star star

LỚP SCADA + MANG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP (ĐANG UPDATE).

THẠC SĨ. VŨ VĂN THUẬN

Giá: 1.200.000đ

1 đang học

LỚP SỬA CHỮA BẢO TRÌ MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ( ĐANG CẬP NHẬT)

0 bài 56 star star star star star

LỚP SỬA CHỮA BẢO TRÌ MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ( ĐANG CẬP NHẬT)

THẠC SĨ. VÕ ĐẶNG

Giá: 1.200.000đ

0 đang học

LỚP SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG MÁY MAY ( ĐANG CẬP NHẬT)

0 bài 40 star star star star star

LỚP SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG MÁY MAY ( ĐANG CẬP NHẬT)

THẠC SĨ. VĂN TRÀNG

Giá: 1.200.000đ

0 đang học

2016 Copyright © Cơ Điện Tự Động Hóa Nhất Tín.
  • Đang online: 5
  • Tổng truy cập: 471309
Facebook chat