Công ty TNHH Cơ Điện Tự Động Nhất Tín

Công ty TNHH Cơ Điện Tự Động Nhất Tín

Công ty TNHH Cơ Điện Tự Động Nhất Tín

Công ty TNHH Cơ Điện Tự Động Nhất Tín
Điện thoại: 0888.108.100

LỚP PLC SIEMENS S7-300 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG UPDATE)

LỚP PLC SIEMENS S7-300 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG UPDATE)

PHẦN I: PLC CƠ BẢN (10 BÀI)

Bài 1.1: Cấu trúc phần cứng và nguyên lý hoạt động của PLC

Bài 1.2: Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình TIA Portal 

Bài 1.3: Hướng dẫn lấy và nạp chương trình cho PLC

Bài 1.4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình và mô phỏng

Bài 1.5: Hướng dẫn đấu dây Input và Output cho PLC

Bài 1.6: Lệnh SET, RST và ứng dụng.

Bài 1.7: Lệnh Timer và ứng dụng

Bài 1.8: Mạch Sao Tam Giác

Bài 1.9: Mạch băng tải dếm sản phẩm

Bài 1.10: Set Password PLC SIEMENS S7-200

PHẦN II: PLC NÂNG CAO (10 BÀI)

Bài 2.1: Lệnh so sánh, Lệnh toán học và ứng dụng

Bài 2.2: Lập trình thời gian thực cho PLC

Bài 2.3: Lệnh MOV và ứng dụng

Bài 2.4: Chương trình con trong PLC

Bài 2.5: Hàm Scale_X, Unscale_X và ứng dụng

Bài 2.6: Thuật toán PID và ứng dụng.

Bài 2.7: Lập trình sử dụng module xuất tín hiệu analog DA

Bài 2.8: Lập trình sử dụng module đọc tín hiệu analog AD

Bài 2.9: Lập trình sử dụng module điều khiển nhiệt độ RTD-DA

Bài 2.10: Lập trình PLC SIEMENS S7-300 đọc tín hiệu encoder điều khiển vị trí

PHẦN III: BIẾN TẦN (10 BÀI)

Bài 3.1: Giới thiệu biến tần

Bài 3.2: Ứng dụng biến tần

Bài 3.3: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của biến tần

Bài 3.4: Tháo lắp và đấu nối biến tần

Bài 3.5: Các phím chức năng

Bài 3.6: Thiết lập thông số

Bài 3.7: Cài đặt biến tần các thông số cơ bản

Bài 3.8: Cài đặt điều khiển biến tần từ công tắc ngoài.

Bài 3.9 Lưu ý về đấu dây và lắp đặt biến tần

Bài 3.10: Khắc phục lỗi biến tần

PHẦN IV: MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT HMI (10 BÀI)

Bài 4.1: Tổng quan về màn hình HMI và các thông số kỹ thuật

Bài 4.2: Hướng dẫn kết nối HMI với PC, PLC

Bài 4.3: Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình cho HMI

Bài 4.4: Hướng dẫn lấy và nạp chương trình cho HMI

Bài 4.5: Hướng dẫn lập trình HMI cơ bản

Bài 4.6: Hướng dẫn lập trình HMI

Bài 4.7: Hướng dẫn lập trình HMI chuyển trang, hiển thị và thay đổi thông số trên HMI

Bài 4.8: Hướng dẫn lập trình HMI hiển thị lỗi INPUT, OUTPUT và lịch sử lỗi Alarm

Bài 4.9: Hướng dẫn lập trình HMI truy xuất dữ liệu

Bài 4.10: Bài tập tổng hợp

KẾT THÚC KHÓA HỌC.

PHẦN I: PLC CƠ BẢN (10 BÀI)

Bài 1.1: Cấu trúc phần cứng và nguyên lý hoạt động của PLC

Bài 1.2: Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình TIA Portal

Bài 1.3: Hướng dẫn lấy và nạp chương trình cho PLC

Bài 1.4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình và mô phỏng

Bài 1.5: Hướng dẫn đấu dây Input và Output cho PLC

Bài 1.6: Lệnh SET, RST và ứng dụng.

Bài 1.7: Lệnh Timer và ứng dụng

Bài 1.8: Mạch Sao Tam Giác

Bài 1.9: Mạch băng tải dếm sản phẩm

Bài 1.10: Set Password PLC SIEMENS S7-200

PHẦN II: PLC NÂNG CAO (10 BÀI)

Bài 2.1: Lệnh so sánh, Lệnh toán học và ứng dụng

Bài 2.2: Lập trình thời gian thực cho PLC

Bài 2.3: Lệnh MOV và ứng dụng

Bài 2.4: Chương trình con trong PLC

Bài 2.5: Hàm Scale_X, Unscale_X và ứng dụng

Bài 2.6: Thuật toán PID và ứng dụng.

Bài 2.7: Lập trình sử dụng module xuất tín hiệu analog DA

Bài 2.8: Lập trình sử dụng module đọc tín hiệu analog AD

Bài 2.9: Lập trình sử dụng module điều khiển nhiệt độ RTD-DA

Bài 2.10: Lập trình PLC SIEMENS S7-300 đọc tín hiệu encoder điều khiển vị trí

PHẦN III: BIẾN TẦN (10 BÀI)

Bài 3.1: Giới thiệu biến tần

Bài 3.2: Ứng dụng biến tần

Bài 3.3: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của biến tần

Bài 3.4: Tháo lắp và đấu nối biến tần

Bài 3.5: Các phím chức năng

Bài 3.6: Thiết lập thông số

Bài 3.7: Cài đặt biến tần các thông số cơ bản

Bài 3.8: Cài đặt điều khiển biến tần từ công tắc ngoài.

Bài 3.9 Lưu ý về đấu dây và lắp đặt biến tần

Bài 3.10: Khắc phục lỗi biến tần

PHẦN IV: MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT HMI (10 BÀI)

Bài 4.1: Tổng quan về màn hình HMI và các thông số kỹ thuật

Bài 4.2: Hướng dẫn kết nối HMI với PC, PLC

Bài 4.3: Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình cho HMI

Bài 4.4: Hướng dẫn lấy và nạp chương trình cho HMI

Bài 4.5: Hướng dẫn lập trình HMI cơ bản

Bài 4.6: Hướng dẫn lập trình HMI

Bài 4.7: Hướng dẫn lập trình HMI chuyển trang, hiển thị và thay đổi thông số trên HMI

Bài 4.8: Hướng dẫn lập trình HMI hiển thị lỗi INPUT, OUTPUT và lịch sử lỗi Alarm

Bài 4.9: Hướng dẫn lập trình HMI truy xuất dữ liệu

Bài 4.10: Bài tập tổng hợp

THẠC SĨ. VŨ VĂN THUẬN

THẠC SĨ. VŨ VĂN THUẬN

Giảng viên chính

3.700.000đ 1.200.000đ

Mã khóa học: SIM300_NT

Cấp độ:từ cơ bản đến nâng cao

Giảng viên:20 năm kinh nghiệm

Thời lượng:Không giới hạn

Loại dự án:dự án nâng cao

Số bài học:45 bài

Tài liệu thực hành đi kèm

Hỗ trợ từ giảng viên

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Học trên mọi thiết bị

Khóa học liên quan

LỚP SỬA CHỮA BIẾN TẦN

43 bài 4535 star star star star star

LỚP SỬA CHỮA BIẾN TẦN

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 2.200.000đ

67 đang học

LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

61 bài 3855 star star star star star

LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

133 đang học

LỚP PLC MITSUBISHI + HMI + INVERTER

47 bài 4337 star star star star star

LỚP PLC MITSUBISHI + HMI + INVERTER

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

149 đang học

LỚP SỬA CHỮA BOARD MẠCH ĐIỆN TỬ

41 bài 2127 star star star star star

LỚP SỬA CHỮA BOARD MẠCH ĐIỆN TỬ

Thầy Quang - Thầy Thuận.

Giá: 2.200.000đ

41 đang học

LỚP PLC OMRON + HMI + INVERTER

39 bài 1996 star star star star star

LỚP PLC OMRON + HMI + INVERTER

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

32 đang học

LỚP PLC + HMI ĐIỀU KHIỂN ĐC SERVO

46 bài 2817 star star star star star

LỚP PLC + HMI ĐIỀU KHIỂN ĐC SERVO

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

57 đang học

LỚP PLC SIEMENS S7-1200 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG UPDATE)

40 bài 841 star star star star star

LỚP PLC SIEMENS S7-1200 - BIẾN TẦN - HMI (ĐANG UPDATE)

THẠC SĨ. VŨ VĂN THUẬN

Giá: 1.200.000đ

1 đang học

LỚP PLC LS + BIẾN TẦN + HMI

51 bài 878 star star star star star

LỚP PLC LS + BIẾN TẦN + HMI

THẠC SĨ. LÊ XUÂN QUANG

Giá: 1.200.000đ

11 đang học

LỚP SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

0 bài 3 star star star star star

LỚP SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Giá: 2.200.000đ

0 đang học

LỚP SCADA + MANG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP (ĐANG UPDATE).

0 bài 1040 star star star star star

LỚP SCADA + MANG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP (ĐANG UPDATE).

THẠC SĨ. VŨ VĂN THUẬN

Giá: 1.200.000đ

1 đang học

LỚP AutoCAD ONLINE

16 bài 93 star star star star star

LỚP AutoCAD ONLINE

THẠC SĨ. NGUYỄN VĂN TOÀN

Giá: 450.000đ

1 đang học

LỚP SỬA CHỮA MÁY LẠNH

2 bài 8 star star star star star

LỚP SỬA CHỮA MÁY LẠNH

Giá: 1.200.000đ

0 đang học

2016 Copyright © Cơ Điện Tự Động Hóa Nhất Tín.
  • Đang online: 12
  • Tổng truy cập: 669389
Facebook chat